• Gratis verzending vanaf 50,- *
 • Worldwide Shipping
 • Snelle Bezorging

MEGA SALE 40 - 50% KORTING OP ALLES!

MEGA SALE 40 - 50% KORTING OP ALLES!


Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van El Ramla Hamra, gevestigd te Zaandam.

 

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: El Ramla Hamra

 

Vestigingsadres:

Penningweg 93b , 1507 VK Zaandam

 

Telefoonnummer: 

Tel: +31 (0)75 - 2340024 

Whats app: +31 (0)6 106 42 214 / 06 243 08 553

 

Btw-identificatienummer: NL850177364B01

KVKnummer: 51800381

 

Webadres:

www.elramlahamra.nl

www.elramlahamra.com

 

E-mailadres: [email protected]

Btw-identificatienummer: NL850177364B01

KVKnummer: 51800381

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 El Ramla Hamra behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

2.2 De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten.

2.3 Als je een bestelling plaatst, geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van El Ramla Hamra.

2.4 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met El Ramla Hamra voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.5 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van El Ramla Hamra. De voorwaarden zijn te downloaden via www.elramlahamra.nl. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar.

2.6 Deze voorwaarden gelden ook voor beurzen en markten of andere verkooppunten buiten de website.

 

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.5  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 4 Aanbod

4.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer El Ramla Hamra gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden El Ramla Hamra niet.

4.3 De producten van El Ramla Hamra worden geïmporteerd vanuit Marokko en worden ambachtelijk met de hand vervaardigd. Dit betekent dat bijna geen 1 product exact het zelfde is. Kleine oneffenheden door ambachtelijk vervaardiging kunnen aanwezig zijn.

4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 Levering

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk, na ontvangst van betaling en de benodigde gegevens, afgeleverd. El Ramla Hamra streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

5.2 El Ramla Hamra betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde producten.

5.3 El Ramla Hamra garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

5.4 Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt. De producten van El Ramla Hamra worden geïmporteerd vanuit Marokko en worden ambachtelijk met de hand vervaardigd. Een door El Ramla Hamra opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie.

5.5 El Ramla Hamra hanteert binnen Nederland en buiten Nederland de actuele pakketpost tarieven van Postnl. Het versturen gebeurt in principe via Postnl. El Ramla Hamra bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder

5.6 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan el Ramla Hamra kenbaar heeft gemaakt.

5.7 Voor bestellingen vanaf € 50, - worden, binnen Nederland, geen verzendkosten berekend.

5.8 De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij je hiervan op de hoogte. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk één maand nadat je de bestelling geplaatst heeft bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Je dient dit kenbaar te maken via e-mail of brief aan El Ramla Hamra. Al betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen na kennisgeving terugbetaald. Overschrijding van de door El Ramla Hamra opgegeven leveringstermijn geeft je nimmer het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan El Ramla Hamra. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan El Ramla Hamra heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

 1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door El Ramla Hamra of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »