Algemene Voorwaarden

Terms and Conditions

Voor het downloaden van onze voorwaarden is acrobat reader nodig. Klik hier om acrobat reader veilig te downloaden.
Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden. De Algemene Voorwaarden van El Ramla Hamra zijn ook op aanvraag op papier, kosteloos verkrijgbaar. 

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van El Ramla Hamra, gevestigd te Zaandam.

 

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: El Ramla Hamra

 

Vestigingsadres:

Serenade 31, 1507 VK te Zaandam

Bezoekadres (bezoek alleen mogelijk op afspraak)

Penningweg 93 B, 1507 DG Zaandam

 

Telefoonnummer: 0031(0)610642214 en 0031(0)624308553

 

Webadres:

www.elramlahamra.nl

www.elramlahamra.com

 

E-mailadres: info@elramlahamra.nl

Btw-identificatienummer: NL850177364B01

KVKnummer: 51800381

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 El Ramla Hamra behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

2.2 De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten.

2.3 Als je een bestelling plaatst, geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van El Ramla Hamra.

2.4 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met El Ramla Hamra voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.5 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van El Ramla Hamra. De voorwaarden zijn te downloaden via www.elramlahamra.nl. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar.

2.6 Deze voorwaarden gelden ook voor beurzen en markten of andere verkooppunten buiten de website.

 

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 De prijzen op de websites van El Ramla Hamra zijn de actuele prijzen.

El Ramla Hamra hanteert geen minimum bestelbedrag.

3.2 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro´s vermeld, inclusief 19% BTW, exclusief verzendkosten.

3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.5 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, contante betaling (op locatie) of iDEAL. Vooruitbetaling gebeurt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op El Ramla Hamra rekeningnummer 160469953 t.n.v. el Ramla Hamra. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

3.6 In het geval van vooruitbetaling via een overschrijving dient het totaal bedrag binnen vijf werkdagen, na orderdatum, te zijn ontvangen door El Ramla Hamra, zodat de order kan worden verzonden. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van El Ramla Hamra.

3.7 Wanneer El Ramla Hamra deel neemt aan beurzen of markten worden de producten contant betaald.

 

Artikel 4 Aanbod

4.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer El Ramla Hamra gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden El Ramla Hamra niet.

4.3 De producten van El Ramla Hamra worden geïmporteerd vanuit Marokko en worden ambachtelijk met de hand vervaardigd. Dit betekent dat bijna geen 1 product exact het zelfde is. Kleine oneffenheden door ambachtelijk vervaardiging kunnen aanwezig zijn.

4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 Levering

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk, na ontvangst van betaling en de benodigde gegevens, afgeleverd. El Ramla Hamra streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

5.2 El Ramla Hamra betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde producten.

5.3 El Ramla Hamra garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

5.4 Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt. De producten van El Ramla Hamra worden geïmporteerd vanuit Marokko en worden ambachtelijk met de hand vervaardigd. Een door El Ramla Hamra opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie.

5.5 El Ramla Hamra hanteert binnen Nederland en buiten Nederland de actuele pakketpost tarieven van Postnl. Het versturen gebeurt in principe via Postnl. El Ramla Hamra bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder

5.6 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan el Ramla Hamra kenbaar heeft gemaakt.

5.7 Voor bestellingen vanaf € 50, - worden, binnen Nederland, geen verzendkosten berekend.

5.8 De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij je hiervan op de hoogte. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk één maand nadat je de bestelling geplaatst heeft bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Je dient dit kenbaar te maken via e-mail of brief aan El Ramla Hamra. Al betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen na kennisgeving terugbetaald. Overschrijding van de door El Ramla Hamra opgegeven leveringstermijn geeft je nimmer het recht op schadevergoeding.

 

 

Artikel 6 Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retour zenden.

6.2 De termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De retourzending moet te allen tijde schriftelijk aangemeld worden, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, na afloop van dit termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

Het ongebruikte product in een degelijke verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) kunt u gefrankeerd retour zenden.

6.3 Je dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, door middel van een bewijs van postbezorging.

6.4 Indien de zaken bij je zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.

6.5 Als de retourzending aan de voorwaarden voldoet, draagt El Ramla Hamra er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan je wordt terugbetaald. De portokosten evenals het verzendrisico voor retourzending zijn voor je eigen rekening.Artikel 7 Gegevensbeheer

7.1 Indien je een bestelling plaatst bij El Ramla Hamra, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van El Ramla Hamra. El Ramla Hamra houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 El Ramla Hamra respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelij